Skip to main contentSkip to navigation
Logotype

Consilio fyller 10 år

- Världen

Jun 02, 2021

Betydelsen av att ta snabba välunderbyggda beslut ökar i takt med att världen i större utsträckning präglas av polarisering, fragmentering och volatilitet. Förmågan att kunna anpassa sina strategier och förhålla sig till snabba geopolitiska förändringar blir mer och mer betydelsefull för internationellt verksamma företag.